Finwire Table #1

Latvian Forest, MEURQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning0,20,1100,0%
Rörelseresultat0,0-0,1
Resultat före skatt0,90,2350,0%
Nettoresultat0,90,2350,0%