Finwire Table #1

Wonderful Times Group, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning18,215,815,2%
EBITDA0,81,3-38,5%
EBITDA-marginal4,4%8,2%
Nettoresultat0,50,50,0%
Resultat per aktie, kronor0,120,120,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet1,9-0,1