Finwire Table #1

Genesis IT, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning16,522,6-27,0%
Rörelseresultat0,96,9-87,0%
Rörelsemarginal5,5%30,5%
Nettoresultat15,7-82,5%
Resultat per aktie, kronor0,100,56-82,1%