Finwire Table #1

Bodyflight, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning6,54,254,8%
Rörelseresultat0,3-0,7
Rörelsemarginal4,6%
Resultat före skatt-0,1-1,2
Nettoresultat-0,1-1,3
Resultat per aktie, kronor-0,01-0,13
Likvida medel1,92,6-26,9%