Finwire Table #1

USWE Sports, MkrQ1-2021/2022Q1-2020/2021Förändring
Nettoomsättning29,48,3254,2%
EBITDA5,6-0,2
EBITDA-marginal19,0%
Resultat före skatt5,2-0,5
Resultat per aktie, kronor2,73-0,04
Kassaflöde från löpande verksamhet-0,62,2