Finwire Table #1

Nanoform, MEURQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning0,50,2150,0%
EBITDA-4,4-6,4
Rörelseresultat-4,8-6,6
Nettoresultat-5,3-6,8
Resultat per aktie, EUR-0,07-0,14