Finwire Table #1

Twiik, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning2,61,0160,0%
Rörelseresultat-2,7-2,0
Nettoresultat-2,2-1,6
Resultat per aktie, kronor-0,40-2,03