Finwire Table #1

Krona Public Real Estate, MkrH1-2021
Hyresintäkter17,2
Driftöverskott16,4
Förvaltningsresultat6,4
Resultat före skatt62,6
Nettoresultat48,5
Resultat per aktie, kronor10,80
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor107,90
Utdelning per aktie, kronor3,25