Finwire Table #1

Ortoma, MkrH1-2021H1-2020Förändring
Nettoomsättning0,00,0
Resultat före skatt-6-4,2
Resultat per aktie, kronor-0,33-0,23
Likvida medel32,425,328,1%