Finwire Table #1

Mediacle, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning14,59,848,0%
EBITDA9,45,764,9%
EBITDA-marginal64,8%58,2%
Rörelseresultat2,8-0,9
Rörelsemarginal19,3%
Resultat före skatt2,6-1,1
Nettoresultat0,7-2,1
Resultat per aktie, kronor0,06-0,16
Kassaflöde från löpande verksamhet9,0-5,6