Finwire Table #1

Dist IT, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning545,3505,47,9%
EBITDA10,118,3-44,8%
EBITDA-marginal1,9%3,6%
Rörelseresultat5,011,7-57,3%
Rörelsemarginal0,9%2,3%
Nettoresultat-2,93,8
Resultat per aktie, kronor-0,250,26
Likvida medel101,352,593,0%