Finwire Table #1

Movebybike, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning8,05,642,9%
EBITDA-0,1-0,5
Rörelseresultat-1,1-1,4
Resultat före skatt-1,2-1,7
Nettoresultat-1,2-1,7
Resultat per aktie, kronor-0,72-0,65
Likvida medel11,10,52 120,0%