Finwire Table #1

Arcane Crypto, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning1001,95 163,2%
EBITDA-1,4-1,4
Nettoresultat-7,1-1,6
Resultat per aktie, kronor-0,001-0,003