Finwire Table #1

Blick Global, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning4,56,3-28,6%
EBITDA0,71,2-41,7%
EBITDA-marginal15,6%19,0%
Rörelseresultat-0,1-2,8
Resultat före skatt-0,6-2,9
Nettoresultat-0,4-2,7
Resultat per aktie, kronor0,00-0,02