Finwire Table #1

Nexam Chemical, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning59,736,464,0%
EBITDA, justerat3,30,21 550,0%
EBITDA-marginal, justerad5,5%0,5%
EBITA20,2900,0%
EBITA-marginal3,4%0,5%
Resultat per aktie, kronor-0,02-0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet-7,5-1,5