Finwire Table #1

Latvian Forest, MEURQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning0,20,0
Rörelseresultat0,1-0,4
Rörelsemarginal50,0%
Resultat före skatt0,20,3-33,3%
Nettoresultat0,20,3-33,3%