Finwire Table #1

Mediacle, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning16,911,942,0%
EBITDA11,68,634,9%
EBITDA-marginal68,6%72,3%
Rörelseresultat5,03,066,7%
Rörelsemarginal29,6%25,2%
Resultat före skatt4,82,777,8%
Nettoresultat2,51,2108,3%
Resultat per aktie, kronor0,200,09122,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet11,71,5680,0%
Likvida medel35,218,491,3%