Finwire Table #1

Aptahem, MkrQ1-2021Q1-2020
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-12,2-3,0
Resultat före skatt-12,2-3,0
Nettoresultat-12,2-3,0
Kassaflöde från löpande verksamhet-13,8-0,3
Likvida medel14,821,6