Finwire Table #1

Euris, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning0,10,10,0%
Rörelseresultat-0,6-0,6
Resultat före skatt-0,6-0,6
Nettoresultat-0,6-0,6
Resultat per aktie, kronor-0,02