Finwire Table #1

Zenicor, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning55,9-15,3%
Rörelseresultat0,51,1-54,5%
Rörelsemarginal10,0%18,6%
Resultat före skatt0,41,0-60,0%
Nettoresultat0,41,0-60,0%
Resultat per aktie, kronor0,10,19-47,4%