Finwire Table #1

Fastator, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning70,962,413,6%
Rörelseresultat31,80,0
Rörelsemarginal44,9%
Resultat före skatt5,8-15,9
Nettoresultat0,2-21,7
Resultat per aktie, kronor0,01-0,30
Substansvärde per aktie, kronor21,9020,307,9%