Finwire Table #1

Stillfront, MkrQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning1 3191 3061,0%69190,9%
Rörelseresultat253106138,7%
Rörelsemarginal19,2%15,3%
Rörelseresultat, justerat432213102,8%
Rörelsemarginal, justerad32,8%30,8%
Resultat före skatt208102103,9%
Nettoresultat148151-2,0%7792,2%
Resultat per aktie, kronor0,410,2846,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet24916352,8%