Finwire Table #1

Touchtech, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning1,23,1-61,3%
EBITDA0,850,051 600,0%
EBITDA-marginal70,8%1,6%
Rörelseresultat0,38-0,5
Rörelsemarginal31,7%
Resultat före skatt0,34-0,55
Nettoresultat0,04-0,55
Resultat per aktie, kronor0,04-0,07