Finwire Table #1

Cline Scientific, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning00,1
Rörelseresultat-1,5-1
Resultat före skatt-1,5-1,0
Nettoresultat-1,5-1,5
Likvida medel11,42,6338,5%