Finwire Table #1

Double Bond Pharma, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning0,10,4-75,0%
Rörelseresultat-5,1-4,3
Resultat före skatt-5,1-4,3
Nettoresultat-5,1-4,3
Resultat per aktie, kronor-0,12-0,13
Likvida medel10,516,2-35,2%