Finwire Table #1

Taurus Energy, MkrQ2-2020/2021Q2-2019/2020Förändring
Nettoomsättning0,00,0
Rörelseresultat-1,7-2,1
Resultat före skatt-1,7-2,1
Nettoresultat-1,7-2,1
Resultat per aktie, kronor-0,01-0,02
Likvida medel3,710,3-64,1%