Finwire Table #1

CR Ventures, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning5,26,7-22,4%
EBITDA-0,71,0
EBITDA-marginal14,9%
Rörelseresultat-0,90,5
Rörelsemarginal7,5%
Nettoresultat28,50,55 600,0%
Resultat per aktie, kronor11,170,205 485,0%