Finwire Table #1

Dala Energi, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning85100,3-15,3%
Rörelseresultat55,432,968,4%
Rörelsemarginal65,2%32,8%
Nettoresultat51,225,4101,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet10,752,9-79,8%
Utdelning per aktie, kronor0,60,520,0%