Finwire Table #1

Kopy Goldfields, MUSD20202019Förändring
Nettoomsättning98,870,140,9%
Rörelseresultat31,615,3106,5%
Rörelsemarginal32,0%21,8%
Resultat före skatt24,711,7111,1%
Nettoresultat19,29,2108,7%
Resultat per aktie, USD0,0230,01291,7%
Utdelning per aktie, USD0