Finwire Table #1

Aerowash, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning2,71,2125,0%
Rörelseresultat-1,2-3,9
Resultat före skatt-2,4-4,0
Nettoresultat-1,2-2,1
Resultat per aktie, kronor-0,25-0,43
Likvida medel1,75,2-67,3%