Finwire Table #1

Cline Scientific, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning0,00,1
Rörelseresultat1,20,933,3%
Rörelsemarginal900,0%
Resultat före skatt1,20,5140,0%
Nettoresultat1,20,5140,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet-2,2-1,9
Likvida medel2,53,4-26,5%
Utdelning per aktie, kronor0