Finwire Table #1

Cloudrepublic, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning7,97,72,6%
Rörelseresultat-1,20,3
Rörelsemarginal3,9%
Nettoresultat-1,20,2
Resultat per aktie, kronor-0,450,09
Likvida medel6,33,961,5%