Finwire Table #1

Mediacle, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning14,28,371,1%
EBITDA9,34,989,8%
EBITDA-marginal65,5%59,0%
Rörelseresultat2,70,9200,0%
Rörelsemarginal19,0%10,8%
Resultat före skatt2,50,6316,7%
Nettoresultat0,6-0,4
Resultat per aktie, kronor0,05-0,03
Utdelning per aktie, kronor0