Finwire Table #1

Nanoform, MEURQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning0,20
Rörelseresultat-4,6-2,6
Nettoresultat-3,9-2,6
Resultat per aktie, EUR-0,06-0,06
Likvida medel61,07,3735,6%