Finwire Table #1

Blick Global, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning4,54,7-4,3%
EBITDA9,7-3
EBITDA-marginal215,6%
Rörelseresultat5,7-12,2
Rörelsemarginal126,7%
Resultat före skatt4,2-14,5
Nettoresultat3,9-14,8
Resultat per aktie, kronor0,03-0,10
Utdelning per aktie, kronor00