Finwire Table #1

Nexar, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning1,41,9-26,3%
Rörelseresultat-0,8-2,4
Resultat före skatt-0,8-2,4
Nettoresultat-0,8-2,4
Resultat per aktie, kronor-0,03-0,08
Utdelning per aktie, kronor0