Finwire Table #1

Double Bond Pharma, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning0,260
Rörelseresultat-4,2-1,4
Resultat före skatt-5,4-1,4
Nettoresultat-5,4-1,4
Resultat per aktie, kronor-0,13-0,05
Likvida medel15,35,2194,2%
Utdelning per aktie, kronor00