Finwire Table #1

Safe Lane Gaming, MkrQ4-2020
Nettoomsättning4,6
Rörelseresultat-0,3
Resultat före skatt-10,9
Nettoresultat-10,9
Resultat per aktie, kronor-0,01
Likvida medel8,8
Utdelning per aktie, kronor0