Finwire Table #1

Spintso, Mkr20202019Förändring
Nettoomsättning6,35,318,9%
Rörelseresultat-1,9-0,5
Nettoresultat-2,0-0,6
Resultat per aktie, kronor-0,10-0,08
Kassaflöde från löpande verksamhet0,2-0,9