Finwire Table #1

Comintelli, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning3,66,0-40,0%
EBITA-1,20,2
EBITA-marginal3,3%
Rörelseresultat-1,20,2
Rörelsemarginal3,3%
Resultat före skatt-1,50,1
Nettoresultat-1,60,4
Resultat per aktie, kronor-0,210,05
Utdelning per aktie, kronor00