Finwire Table #1

Eurocon, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning64,765,3-0,9%
EBITA3,0-2,0
EBITA-marginal4,6%
Rörelseresultat2,7-2,4
Rörelsemarginal4,2%
Resultat före skatt2,6-1,7
Nettoresultat1,9-1,4
Resultat per aktie, kronor0,04-0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet2,4-6,6
Utdelning per aktie, kronor0,200,0