Finwire Table #1

Imint, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning15,311,039,1%
Rörelseresultat3,5-1,9
Rörelsemarginal22,9%
Resultat före skatt2,7-1,9
Nettoresultat2,7-1,9
Resultat per aktie, kronor0,30-0,21
Utdelning per aktie, kronor00