Finwire Table #1

Mälardalen Omsorgfastigheter, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter24,98,4196,4%
Driftöverskott16,86,7150,7%
Förvaltningsresultat2,91,681,3%
Nettoresultat2,811,2-75,0%
Resultat per aktie, kronor0,485,62-91,5%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor107,36116,57-7,9%