Finwire Table #1

Ecorub, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning0,60,7-14,3%
Rörelseresultat-2,2-1,9
Resultat före skatt-2,3-2,0
Nettoresultat-2,3-2,0
Likvida medel0,61,7
Utdelning per aktie, kronor00