Finwire Table #1

Pharmalundensis, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning00,0
Rörelseresultat-0,7-1,5
Resultat före skatt-0,8-1,5
Nettoresultat-0,8-1,5
Resultat per aktie, kronor-0,03-0,06
Likvida medel0,91,4-35,7%