Finwire Table #1

Embracer, MkrQ3-2020/2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2019/2020Förändring
Nettoomsättning2 168,12 0903,7%1 508,543,7%
EBITDA878,78049,3%518,469,5%
EBITDA-marginal40,5%38,5%34,4%
Rörelseresultat-60,891
Rörelsemarginal6,0%
Rörelseresultat, operativt603,1302,199,6%
Rörelsemarginal, operativ27,8%20,0%
Resultat före skatt-51,876,3
Nettoresultat-189,533,6
Kassaflöde från löpande verksamhet840,4240250,2%
Likvida medel6 919,12 784,7148,5%