Finwire Table #1

Tre Kronor Property, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter107,79711,0%
Driftöverskott82,174,110,8%
Förvaltningsresultat46,440,414,9%
Resultat före skatt134,696,839,0%
Nettoresultat106,377,637,0%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor1411363,7%