Finwire Table #1

Vibrosense Dynamics, MkrQ2-2020/2021Q2-2019/2020Förändring
Nettoomsättning0,20,20,0%
Rörelseresultat-2,1-2,1
Nettoresultat-2,1-2,1
Resultat per aktie, kronor-0,15-0,17