Finwire Table #1

Guideline Geo, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Orderingång27,234,0-20,0%
Nettoomsättning31,637,1-14,8%
Rörelseresultat0,14,0-97,5%
Rörelsemarginal0,3%10,8%
Resultat före skatt-0,64,1
Nettoresultat-0,63,0
Resultat per aktie, kronor-0,050,26
Utdelning per aktie, kronor00