Finwire Table #1

Touchtech, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning2,16,8-69,1%
EBITDA0,23,1-93,5%
EBITDA-marginal9,5%45,6%
Rörelseresultat-0,42,6
Rörelsemarginal38,2%
Resultat före skatt-0,52,5
Nettoresultat-0,52,5
Resultat per aktie, kronor-0,060,35
Utdelning per aktie, kronor00